Kênh thông tin bất động sản

2.700 doanh nghiệp mới thành lập là bất động sản


Tình hình đăng lý thành lập doanh nghiệp mới 7 tháng đầu năm theo ngành. Nguồn: Bộ kế hoạch & đầu tư

Trong tháng 7/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Đồng thời có 1.165 doanh nghiệp giải thể và 2.123 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó có 25.928 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; 9.250 doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo; 3.499 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống; 2.706 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2016,…

Duy nhất, lĩnh vực Vận tải kho bãi đăng ký 3.563 doanh nghiệp, giảm 6,1%.    

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/2700-doanh-nghiep-moi-thanh-lap-la-bat-dong-san-67757.html