Kênh thông tin bất động sản

325 Khu công nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2017


Số liệu theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 64.000 ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên, đã có 220 KCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 60.000 nghìn ha và 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 34.000 ha.

Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51,5%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%.

Tính đến ngày 20/6/2017, các KCN, Khu kinh tế đã thu hút được 473 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 7,3 tỷ USD và 385 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho hơn 139 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 114.000 tỷ đồng.

Một số dự án lớn đăng ký đầu tư trong 6 tháng năm 2017 như Dự án sản xuất sợi lốp KVT-1 (tổng vốn đầu tư 220 triệu USD) do Kolon Industries Inc đầu tư tại KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương;

Dự án nhà máy sản xuất thép của Tập đoàn Hòa Phát (tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng) tại KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi;

Dự án mở rộng nhà máy của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD) tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/325-khu-cong-nghiep-thanh-lap-moi-trong-6-thang-dau-nam-2017-67504.html