Kênh thông tin bất động sản

5 tháng đầu năm 2019: Việt Nam nhập siêu 548 triệu USD


CafeLand – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 202,02 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 100,74 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 5 ước tính nhập siêu tới 1,3 tỷ USD, tính chung 5 tháng nhập siêu 548 triệu USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5/2019 ước tính đạt 21,5 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 100,74 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 5 tháng có 19 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 19,9 tỷ USD, chiếm 19,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12,3 tỷ USD, tăng 11,1%; hàng dệt may đạt 12,1 tỷ USD, tăng 10,3%; giày dép đạt 7,1 tỷ USD, tăng 14,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 6,8 tỷ USD, tăng 5,7%;…

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22,6 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường EU đạt 17,3 tỷ USD, tăng 1,9%, Trung Quốc đạt 13,4 tỷ USD, giảm 2,6%,…

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5 ước tính đạt 22,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước. Một số mặt hàng nhập khẩu tăng như  vải tăng 11,8%; sắt thép tăng 9,4%; điện thoại và linh kiện tăng 7,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 6,6%. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 101,28 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 5 tháng có 21 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 80,3% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước như điện tử, máy tính và linh kiện đạt 19,8 tỷ USD (chiếm 19,5% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 17,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 14,8 tỷ USD, tăng 14,9%; vải đạt 5,4 tỷ USD, tăng 5,8%; sắt thép đạt 4,1 tỷ USD, tăng 0,7%;…

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 29,6 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 19,2 tỷ USD, tăng 1,1%, thị trường ASEAN đạt 13,9 tỷ USD, tăng 9,3%,…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/5-thang-dau-nam-2019-viet-nam-nhap-sieu-548-trieu-usd-80125.html