Kênh thông tin bất động sản

8 tháng, nhập siêu 2,13 tỷ USD


Nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa

Theo thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong tháng 8 ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước.

Tính chung trong 8 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt ước tính đạt 133,50 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 37,83 tỷ USD, tăng 15,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 95,67 tỷ USD, tăng 18,9%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, tăng mạnh nhất là điện thoại và linh kiện đạt 26 tỷ USD, tăng 14,8%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 ước đạt 17,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Tính trong 8 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 135,63 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; điện tử, máy tính và linh kiện tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 36,4 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, tháng 8 ước tính xuất siêu 400 triệu USD. Tính chung 8 tháng năm 2017 nhập siêu 2,13 tỷ USD, bằng 1,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/8-thang-nhap-sieu-213-ty-usd-68384.html