Kênh thông tin bất động sản

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 13 nghìn tỷ đồng


Năm 2018, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng 18% về tổng tài sản, 15% về tín dụng và 18% về vốn huy động từ tiền gửi khách hàng.

ACB sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 13.000 tỷ đồng

Cùng với đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 5.699 tỷ đồng, gấp hai lần so với con số 2.656 tỷ đồng đạt được năm 2017. Về tỷ lệ nợ xấu, ACB đặt mục tiêu đạt dưới 2%.

ĐHĐCĐ ngân hàng này cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.627 tỷ đồng thông qua trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Như vậy, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ hơn 11.259 tỷ đồng lên mức gần 12.886 tỷ đồng.

Trong đó, ACB sẽ sử dụng 1.392 tỷ đồng để mua sắm thêm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, mua sắm công cụ dụng cụ. Phần còn lại để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn mở rộng hoạt động kinh doanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ACB đã trình phương án tăng vốn lên NHNN và được thông qua vào ngày 9/8/2018.

NHNN yêu cầu ACB thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo duy trì tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại ACB trong giới hạn quy định của Chính phủ.

Cùng với đó, ACB cũng có trách nhiệm kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2018 nhằm đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo chỉ đạo của NHNN, trong đó lưu ý, dư nợ tín dụng năm 2018 không bao gồm dư nợ cho vay bằng nguồn vốn ủy thác của của tổ chức khác không phải tổ chức tín dụng theo hướng dẫn của NHNN.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2018, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt ACB 3.151 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ, thực hiện được 55,3% kế hoạch của cả năm.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/acb-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-gan-13-nghin-ty-dong-75040.html