Kênh thông tin bất động sản

Bắc Ninh: Kêu gọi đầu tư gần 8.000 tỷ đồng cho 8 dự án nhà ở


Cụ thể các dự án tỉnh Bắc Ninh mời gọi đầu tư gồm:

–   Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong. Diện tích sử dụng đất cho dự án là 95.000m2. Tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.

–  Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Diện tích sử dụng đất cho dự án 90.000m2. Tổng vốn đầu tư là 1.500 tỷ đồng.

–  Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Diện tích sử dụng đất cho dự án 27.000m2. Tồng vốn đầu tư là 550 tỷ đồng.

–  Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân và thương mại, dịch vụ khu công nghiệp tại xã Đông Tiến và xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Diện tích sử dụng đất cho dự án 60.000m2. Tổng vốn đầu tư 780 tỷ đồng.

– Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. Diện tích sử dụng đất cho dự án 37.000m2. Tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng.

– Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Diện tích sử dụng đất cho dự án 49.000m2. Tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

– Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, bãi đỗ xe, trung tâm dịch vụ và nhà ở xã hội tại xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong.  Diện tích sử dụng đất cho dự án 54.000m2. Tổng vốn đầu tư 860 tỷ đồng.

– Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành. Diện tích sử dụng đất cho dự án 45.000m2. Tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/bac-ninh-keu-goi-dau-tu-gan-8000-ty-dong-cho-8-du-an-nha-o-71831.html