Kênh thông tin bất động sản

Bắc Ninh và Long An chuyển mục đích sử dụng nhiều ha đất


Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng nhiều ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Bắc Ninh và Long An chuyển mục đích sử dụng nhiều ha đất
Bắc Ninh và Long An chuyển mục đích sử dụng nhiều ha đất

Để phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 140,80 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Long An thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và pháp luật về đất đai; rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng các quy định, ổn định cuộc sống của người dân bị thu hồi đất, không để xảy ra khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Ninh chuyển mục đích sử dụng 96,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Đồng thời, yêu cầu UBND Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trên theo đúng quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và pháp luật về đất đai.

Nguồn: http://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tin-thi-truong/bac-ninh-va-long-an-chuyen-muc-dich-su-dung-nhieu-ha-dat-ar85233