Kênh thông tin bất động sản

BaoVietBank 6 tháng lợi nhuận đạt 24 tỷ đồng đạt 16% kế hoạch năm


Nhìn vào BCTC của BaoVietBank có thể ngân hàng đang tăng các khoản thu ngoài hoạt động chính là thu nhập lãi thuần. Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần lại giảm sút mạnh cộng với đó là việc trích lập dự phòng cao gây ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận của ngân hàng.

Ngân hàng Bảo Việt 6 tháng báo lãi 24 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch năm

Cụ thể, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm giảm 33% cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 267 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các hoạt động đều ghi nhận lãi tăng so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ cao gấp đôi so với năm trước, đạt 28 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng tăng 56% đạt 14 tỷ đồng. Đáng chú ý là lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh cao gấp 10 lần cùng kỳ, đạt 264 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 61% lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm 289 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro đã chiếm 92% lợi nhuận của

BaoVietBank, do đó, lợi nhuận trước thuế chỉ còn 24 tỷ đồng giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

So với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua hồi tháng 7, BaoVietBank sau 6 tháng mới chỉ hoàn thành 16% kế hoạch lợi nhuận (151 tỷ đồng lãi trước thuế).

Nhiều chỉ tiêu khác cũng không đạt được như kỳ vọng. Quy mô tổng tài sản có sự sụt giảm đáng kể, khi giảm 14% về 41.886 tỷ đồng, còn cách xa mục tiêu 58.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm.

Nguyên nhân là do các khoản mục “Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác”, “Chứng khoán kinh doanh” và “Chứng khoán đầu tư” đồng loạt suy giảm mạnh. Bù lại, tín dụng vẫn giữ được đà tăng trưởng, với số dư tới cuối kỳ là 23.410 tỷ đồng, tăng 8,4%. Trong năm nay, BaoVietBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 20%.

Trong nửa đầu năm, huy động khách hàng tăng nhẹ 4,2% lên mức 25.084 tỷ đồng. Vẫn cách khá xa mục tiêu cả năm (tăng 30% lên 34.300 tỷ đồng).

Báo cáo tài chính cũng cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của BaoVietBank tại ngày 30/6/2018 là 10,89%, tăng 0,82% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ theo đó tăng từ 2,67% lên 2,91%, tiệm cận ngưỡng an toàn 3%.

Box:  Năm 2019, BaoVietBank dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ 2.050 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền thành cổ phiếu thường, nâng vốn từ 3.150 tỷ đồng lên 5.200 tỷ đồng. Đến năm 2020, Ngân hàng tiếp tục tăng vốn điều lệ, vốn tự có… để phần vốn của Tập đoàn Bảo Việt xuống 15% theo đúng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/baovietbank-6-thang-loi-nhuan-dat-24-ty-dong-dat-16-ke-hoach-nam-75578.html