Kênh thông tin bất động sản

Bất động sản dẫn đầu với hơn 3.500 doanh nghiệp thành lập mới


Số liệu được đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo đó, xét theo lĩnh vực, kinh doanh bất động sản dẫn đầu với số doanh nghiệp đăng ký là 3.508, tăng 62,4%; Xếp sau là sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 728 doanh nghiệp, tăng 31,9%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 497 doanh nghiệp, tăng 31,8%.

Xét chung tất cả các lĩnh vực, trong 9 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 93.967 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 902.682 tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2017 là 21.100 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 18.499 doanh nghiệp, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 30.846 doanh nghiệp, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/bat-dong-san-dan-dau-voi-hon-3500-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-68890.html