Kênh thông tin bất động sản

BIDV tiếp tục phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu


Đây là đợt phát hành trái phiếu thành công thứ 2 của BIDV trong năm 2018, với tổng lượng trái phiếu phát hành thành công trong 2 đợt là 430 tỷ đồng.

BIDV tăng vốn thêm 300 tỷ đồng

Cụ thể, vừa rồi ngân hàng đã phát hành được khối lượng trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu là 10 năm. Lãi suất trái phiếu ở mức lãi suất tham chiếu cộng thêm 1%. 

Trước đó hồi cuối tháng 7, ngân hàng cũng đã phát hành thành công 130 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 12 năm, lãi suất cố định 7 năm đầu là 7,7%/năm.

Với các trái phiếu này, BIDV cho biết nếu không được BIDV mua lại sau 7 năm kể từ ngày phát hành thì mức lãi suất áp dụng cho thời hạn còn lại của trái phiếu là 8,2%/năm, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Cả 2 đợt phát hành trái phiếu đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn tự có cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành. 

Nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng Việt Nam đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi thời hạn đáp ứng chuẩn Basel 2 của cả hệ thống đang rút ngắn lại. Trong đó, đặc biệt các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước càng đối mặt với áp lực lớn hơn khi hệ số an toàn vốn CAR đã tiệm cận mức tối thiểu.

Tuy nhiên việc tăng vốn điều lệ với các ngân hàng Việt không hề dễ dàng do nhiều nguyên nhân như việc bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn, không được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn. Chính vì thế mà việc tăng vốn cấp 2 đang được coi là một “cứu cánh” nhất thời giúp các ngân hàng tạm giải quyết khó khăn.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/bidv-tiep-tuc-phat-hanh-thanh-cong-300-ty-dong-trai-phieu-74996.html