Kênh thông tin bất động sản

“Biệt phủ” của gia đình ông Phạm Sỹ Quý đã được “ưu ái” thế nào?


Chiều qua (23.10), Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan đến khu đất tại tổ 42, tổ 52, phường Minh Tân, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Yên Bái. Ảnh: yenbai.gov.vn
Quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở trên khu đất của gia đình ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở TNMT Yên Bái được xác định có nhiều sai phạm.
Cụ thể như theo Quyết định 2821/QĐ-UBND ngày 31.12.2014 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 TP.Yên Bái, diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sang đất ở tại phường Minh Tân là 1,42ha.
Thực tế, năm 2015, UBND TP.Yên Bái đã cho phép 16 hộ dân tại phường Minh Tân được chuyển 18.054,9m2 đất nông nghiệp sang đất ở, vượt so với Kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt là 3.854,9m2.
Đáng chú ý, bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý – PV) được UBND TP.Yên Bái cho phép chuyển đổi mục đích 13.273,8m2 đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Diện tích này chiếm đến 93,74% kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt tại phường Minh Tân trong năm 2015.
Thêm nữa, theo Kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh Yên Bái, phường Minh Tân được chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp, không có đất nuôi trồng thủy sản.
Nhưng thực tế ngày 20.7.2015, UBND TP.Yên Bái đã có quyết định cho phép bà Huệ được chuyển đổi 1.012,6m2 đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở, không đúng về loại đất trong Kế hoạch được tỉnh phê duyệt.
Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ xác định: “Mặc dù bà Huệ và 40 hộ dân có thỏa thuận nhưng việc bà Huệ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, sau đó chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất ở), tách thửa, chuyển nhượng đất ở cho các hộ gia đình (bằng hợp đồng), đã thu tiền là hoạt động kinh doanh bất động sản”.
Thanh tra Chính phủ cũng đã kiểm tra thời gian xử lý hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của bà Huệ.
Theo đó, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến ngày UBND TP.Yên Bái ban hành quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thời gian trung bình là 27 ngày. Nhưng đối với 5 hồ sơ của bà Huệ, thời gian xử lý là 18 ngày, nhanh hơn so với thời gian trung bình của các hộ khác.
Thanh tra Chính phủ đã đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những vi phạm của gia đình bà Huệ về hành vi xây dựng sai phép, không phép trên khu đất của gia đình tại tổ 42 phường Minh Tân, TP.Yên Bái, về việc tự làm đường giao thông trên đất nông nghiệp đã trả lại Nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị TP.Yên Bái.
Kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan thuộc UBND TP.Yên Bái, trong đó có Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đã để xảy ra những vi phạm được nêu trong bản Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những vi phạm của gia đình bà Huệ về hành vi xây dựng sai phép, không phép trên khu đất của gia đình tại tổ 42 phường Minh Tân, TP.Yên Bái, về việc tự làm đường giao thông trên đất nông nghiệp đã trả lại Nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị TP.Yên Bái.
Kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan thuộc UBND TP.Yên Bái, trong đó có Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đã để xảy ra những vi phạm được nêu trong bản Kết luận thanh tra.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/biet-phu-cua-gia-dinh-ong-pham-sy-quy-da-duoc-uu-ai-the-nao-69420.html