Kênh thông tin bất động sản

Bình Phước: Hơn 1 tỷ USD từ 24 dự án đăng ký đầu tư


Theo quy hoạch đến năm 2020 tỉnh Bình Phước sẽ có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686 ha và một khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư với tổng diện tích 28.364 ha, trong đó khu trung tâm 3.580 ha đã đưa vào hoạt động.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã thu hút được 22 dự án với số vốn đăng ký 314 triệu USD, trong đó có 7 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Becamex Bình Phước với số vốn đăng ký 272 triệu USD. Trong tổng số 185 dự án FDI thu hút được, đến nay đã có 125 dự án đi vào hoạt động.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Phước mới đây, UBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 dự án, với số vốn 1,133 tỷ USD. Trong đó: 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 315 triệu USD và 14 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 18.824 tỷ đồng, tương đương 818 triệu USD. Đây là các dự án mới, đang hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để thi công xây dựng công trình, dự kiến có những dự án sẽ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và 2019.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/binh-phuoc-hon-1-ty-usd-tu-24-du-an-dang-ky-dau-tu-75239.html