Kênh thông tin bất động sản

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Thanh tra các dự án đất vàng trên toàn quốc


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Sáng 28/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trước đây, nhất là trước khi có Nghị định 01/2017, phương án rà soát quỹ đất đai, sử dụng đất của các doanh nghiệp chưa được xem xét.

“Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc tính toán giá trị doanh nghiệp thì không tính được giá trị từ đất đai. Thực tế điều này không sai, vì khi giao đất cho doanh nghiệp Nhà nước, chủ yếu giao đất không thu tiền sử dụng hoặc thu tiền sử dụng hàng năm nên việc thu ngay tiền của doanh nghiệp vào giá trị là không thể”, ông nói.

Bộ Tài nguyên đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017 (sửa đổi), quy định phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà thừa nhận còn tồn tại tình trạng nhiều doanh nghiệp Nhà nước khi cổ phần hoá thì thực tế nhu cầu sử dụng đất đai không còn như trước, nhiều khu đất vàng sử dụng lãng phí, sau khi cổ phần hóa xong, các doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng tiêu chí, vướng mắc và không thể đưa ra đấu giá phần tài sản trên những mảnh đất này. Giá trị của nhiều khu đất được bán không tương xứng với giá trị thực của thị trường.

 “Cơ quan chức năng đang tiến hành thanh tra các dự án có đất vàng trên toàn quốc. Trên cơ sở đó, nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xem xét, xử lý theo quy định. Nếu làm tốt việc này, thất thoát nguồn lực đất đai trong xác định giá trị doanh nghiệp sẽ giảm thiểu, cải thiện về cơ bản”, Bộ trưởng Hà nói.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/bo-truong-tran-hong-ha-thanh-tra-cac-du-an-dat-vang-tren-toan-quoc-73544.html