Kênh thông tin bất động sản

Cấp sổ đỏ Dinh thự “vua Mèo” sai quy định, Hà Giang nói do cán bộ cấp huyện nhận thức chưa đầy đủ


Báo cáo do ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ký nêu rõ, căn cứ các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) tiến hành đo địa chính và xác định, diện tích của khu di tích dinh thự họ Vương là hơn 8.200 m2.

Vào tháng 9/2012, Giám đốc Sở TN – MT đã ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) Khu di tích cho Phòng Văn hóa – Thông tin Đồng Văn với mục đích sử dụng đất có di tích, danh thắng.

UBND tỉnh Hà Giang kiến nghị được tiếp tục quản lý khu di tích theo Luật Di sản và các quy định pháp luật hiện hành.

Về quy trình cấp sổ đỏ dinh thự vua Mèo sai quy định, báo cáo cho rằng: “Do nhận thức chưa đầy đủ, nên các đơn vị: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và phát triển quỹ đất trực thuộc Sở TN – MT; Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn; UBND xã Sà Phìn đã kê khai, xác nhận và trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng quản lý sử dụng đất”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang đã yêu cầu Sở TN – MT và các đơn vị có liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời yêu cầu Sở TN – MT thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích cấp sai cho Phòng văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

Về việc quản lý dinh thự vua Mèo, UBND tỉnh Hà Giang kiến nghị tỉnh sẽ tiếp tục quản lý khu di tích theo Luật Di sản và các quy định pháp luật hiện hành.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/cap-so-do-dinh-thu-vua-meo-sai-quy-dinh-ha-giang-noi-do-can-bo-cap-huyen-nhan-thuc-chua-day-du-75297.html