Kênh thông tin bất động sản

Chấn chỉnh bất cập, sai phạm trong các dự án BOT, BT


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Ảnh VGP

Trong số 13 chỉ tiêu được Quốc hội phê duyệt cho năm 2017, dự kiến đạt 8 chỉ tiêu và vượt 5 chỉ tiêu. Trong đó, sau 9 tháng, GDP cả nước tăng 6,41% và ước cả năm sẽ đạt khoảng 6,7%. Dự trữ ngoại hối lên mức cao nhất từ trước tới nay khi đạt trên 45 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay..

Đề cập nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 với chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5 – 6,7%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 – 8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 – 34% GDP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ tập trung nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, nhấn mạnh đến các giải pháp phù hợp để huy động nguồn lực ngoại tệ trong xã hội, quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng; kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, BT, tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ đầu tư ngoài Nhà nước phát triển hạ tầng, bảo đảm tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Bên cạnh đó là tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, phát triển ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/chan-chinh-bat-cap-sai-pham-trong-cac-du-an-bot-bt-69407.html