Kênh thông tin bất động sản

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ


Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,14% do trong tháng có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương[10] thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,63%; giao thông tăng 0,61% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 20/9/2017.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,31%, trong đó lương thực tăng 0,57%; thực phẩm tăng 0,37%; giáo dục tăng 0,19% do trong tháng có 6 tỉnh thực hiện lộ trình tăng học phí; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,17%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,10%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,06%; nhóm đồ uống và thuốc lá và bưu chính viễn thông cùng tăng 0,01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,12%.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2017 tăng 0,06% so với tháng trước và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2017 tăng 1,44% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/chi-so-gia-tieu-dung-chi-so-gia-vang-va-chi-so-gia-do-la-my-69539.html