Kênh thông tin bất động sản

Chính phủ phê duyệt 3 dự án đầu tư, cải tạo trụ sở cơ quan nhà nước


Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt 3 dự án đầu tư, cải tạo trụ sở cơ quan nhà nước với tổng mức vốn đầu tư hơn 187 tỷ đồng.

Chính phủ phê duyệt 3 dự án đầu tư, cải tạo trụ sở cơ quan nhà nước
Trụ sở làm việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo trụ sở làm việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hà Nội do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý dự án với tổng mức đầu tư 53 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng cải tạo công trình trụ sở làm việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khắc phục tình trạng xuống cấp và phát huy tính bền vững, hiệu quả sử dụng của công trình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trụ sở Cơ quan Đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quản lý dự án với mục tiêu nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời củng cố và phát triển các hoạt động nhân đạo của Hội là cần thiết; nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khắc phục tình trạng xuống cấp và phát huy tính bền vững, hiệu quả sử dụng của công trình.

Theo dự kiến, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 121,5 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trụ sở các cơ quan của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Tp.HCM do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quản lý dự án với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng không gian làm việc cho tập thể cán bộ, viên chức, công chức của Liên hiệp và các cơ quan thuộc Liên hiệp, cơ quan thành viên của Liên hiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội được giao về đối ngoại nhân dân và vận động tài trợ phi chính phủ…

Nguồn: http://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tin-thi-truong/chinh-phu-phe-duyet-3-du-an-dau-tu-cai-tao-tru-so-co-quan-nha-nuoc-ar84712