Kênh thông tin bất động sản

Có thể dùng nhân dân tệ tiền mặt mua bán hàng hoá


Có thể dùng nhân dân tệ tiền mặt để thanh toán qua cửa khẩu

Cụ thể, Thông tư 19 quy định về hoạt động thanh toán trong mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới của thương nhân; Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của cư dân biên giới; hoạt động tại chợ biên giới.

Đồng tiền thanh toán thương mại qua biên giới bao gồm các loại tiền là VND hoặc CNY. Phương thức thanh toán có thể qua ngân hàng hoặc tiền mặt. Thông tư quy định cụ thể hoạt động sử dụng tài khoản CNY, VND nhằm tạo cơ sở pháp lý để thương nhân Việt Nam, Trung Quốc thực hiện các giao dịch thu, chi bằng đồng bản tệ trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ.

Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của NHNN chi nhánh tỉnh biên giới, ngân hàng được phép cũng như của cá nhân, thương nhân và tổ chức khác nhằm giám sát, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả đối với hoạt động quản lý ngoại hối trong thương mại biên giới Việt – Trung.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018, thay thế Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN ngày 07/6/2004 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực thi hành.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/co-the-dung-nhan-dan-te-tien-mat-mua-ban-hang-hoa-75299.html