Kênh thông tin bất động sản

Công chức TP.HCM sẽ được vay tối đa 600 triệu để mua nhà?


Sở Tài chính TP.HCM cho biết,  đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về việc nâng hạn mức cho vay đối với cán bộ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố để trình UBND TP.HCM xem xét.

Theo đó, sẽ nâng hạn mức cho vay tạo lập nhà ở đối với người thu nhập thấp hưởng lương từ ngân sách thành phố từ 500 triệu đồng lên 600 triệu đồng/trường hợp khi vay vốn ưu đãi tại Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM.

Chương trình dành cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách thành phố gồm: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện; lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân và dân quân tự vệ thuộc thành phố; cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc khu vực hưởng lương từ ngân sách thành phố.

Điều kiện là người vay tiền phải có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM; có khả năng tài chính trả trước tiền mua tối thiểu là 30% giá trị căn hộ; chứng minh được mình có nguồn thu nhập ổn định để trả vốn và lãi vay.

Theo quy định, hiện tại mỗi cá nhân chỉ được vay tối đa 500 triệu đồng nhưng không quá 70% giá trị căn hộ. Thời hạn cho vay tối đa 15 năm. Lãi suất cho vay 4,7%/năm (lãi vay được tính theo dư nợ giảm dần). Tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay là ngôi nhà dự kiến mua có giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/cong-chuc-tphcm-se-duoc-vay-toi-da-600-trieu-de-mua-nha-75321.html