Kênh thông tin bất động sản

CPI tháng 7/2017 tăng 0,11%


Diễn biến CPI từ tháng 7/2016 đến nay

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng năm 2017 tăng 3,91% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu, 8 chóm có chỉ số giá tăng so với tháng trước.

Tăng mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với 0,54%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,36%. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%. Nhóm giáo dục tăng 0,05%. Ba nhóm gồm nhóm đồ uống, thuốc lá và may mặc, mũ nón, giày dép cùng tăng 0,04%; Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,03%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,73%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: Giao thông giảm 1,52%, chủ yếu do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu tại thời điểm 5/7/2017. Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,06%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,03%.

Lạm phát cơ bản tháng 7/2017 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,30% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng tăng 1,49% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/cpi-thang-72017-tang-011-67824.html