Kênh thông tin bất động sản

Đà Nẵng: Diện tích tối thiểu sau tách thửa là 50m2


UBND TP. Đà Nẵng vừa thông qua Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố. Trong đó có sửa đổi quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa, chiều rộng các thửa đất tối thiểu đối với đất ở tại các khu vực quận, phường.

Theo quy định mới này, diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau tách thửa phải đảm bảo lần lượt từ 50m2, 60m2, 70m2, 80m2 (tại các phường trung tâm, ngoại thành) và 120m2 (huyện Hòa Vang); chiều rộng các cạnh phải trên 4m.

Quyết định mới cũng có những điều khoản để hạn chế việc người sử dụng đất lợi dụng quy định về trường hợp đặc biệt tách ra nhiều thửa đất có diện tích nhỏ để chuyển nhượng; hạn chế việc tách thành nhiều thửa mà chưa đầu cơ sở hạ tầng cần thiết, dẫn đến chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất, đầu cơ đất, không lành mạnh trong thị trường bất động sản.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/da-nang-dien-tich-toi-thieu-sau-tach-thua-la-50m2-75000.html