Kênh thông tin bất động sản

Đà Nẵng tìm kiếm vị trí thích hợp xây dựng bãi đỗ xe công cộng


UBND TP. Đà Nẵng vừa giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu và tìm kiếm các vị trí thích hợp để xây dựng các bãi đỗ xe công cộng.

Đà Nẵng tìm kiếm vị trí thích hợp xây dựng bãi đỗ xe công cộng
Nhu cầu đỗ xe tại khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng là rất lớn

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất hình thức đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng. Trong đó, để tăng thêm tính khả thi của dự án, có thể xem xét đề xuất các giải pháp hỗ trợ của thành phố.

Hoàn chỉnh các nội dung trên và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 5/2017.

Hiện nay, tại khu vực trung tâm thành phố, nhu cầu đậu đỗ xe là rất lớn. Do đó, đề xuất xây dựng các bãi đỗ xe công cộng theo phương án bãi đỗ tự động là phù hợp, đặc biệt là huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư bãi đỗ xe kết hợp nhà vệ sinh và các dịch vụ công cộng khác quanh công trình.

Nguồn: http://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tin-thi-truong/da-nang-tim-kiem-vi-tri-thich-hop-xay-dung-bai-do-xe-cong-cong-ar85018