Kênh thông tin bất động sản

Đã xử lý được hơn 138 nghìn tỷ nợ xấu theo Nghị quyết 42


Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết một năm triển khai Nghị quyết số 42 và Quyết định số 1058 do Ngân hàng Nhà nước VIệt Nam tổ chức hôm nay (28/8).

Trong  138,29 nghìn tỷ đồng nợ xấu vừa được xử lý, nợ xấu nội bảng là 70,23 nghìn tỷ đồng chiếm 50,78%, xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán xác định theo Nghị quyết 42 là 21,59 nghìn tỷ đồng (chiếm 15,61%) và xử lý các khoản nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 đã bán cho VAMC được thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt là 46,46 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,59%.

Doanh số mua nợ thị trường của VAMC đến 15/8/2018 đạt 3.523 tỷ đồng, và đến nay đã thu hồi được 3.408 tỷ đồng, tương ứng với 98% tổng giá mua nợ của các khoản nợ đã mua theo giá trị thị trường.

Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

Đến nay, sau một năm áp dụng, năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện với việc vốn điều lệ tăng nhanh dần qua các năm. 

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/da-xu-ly-duoc-hon-138-nghin-ty-no-xau-theo-nghi-quyet-42-75273.html