Kênh thông tin bất động sản

Đất vàng của Hãng Phim Việt Nam gần nửa bộ phim King Kong


VFS hiện đang quản lý 4 khu đất vàng mà theo các nghệ sĩ của VFS ước tính giá trị đất đai và lợi thế vị trí đất đai của Hãng PTVN theo giá trị trường khoảng 2.000 tỷ đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/dat-vang-cua-hang-phim-viet-nam-gan-nua-bo-phim-king-kong-68917.html