Kênh thông tin bất động sản

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công


 
Theo đó, thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; định kỳ hằng tháng báo cáo thành phố. Với những dự án đang triển khai, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tập trung thực hiện, phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, để đẩy nhanh việc giải ngân.

Đối với dự án dự kiến khởi công mới năm 2017 đến nay chưa thực hiện, thành phố yêu cầu hoàn thiện thủ tục phê duyệt thiết kế – dự toán, xây dựng kế hoạch và lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng tạm ứng cho nhà thầu trước ngày 31-12. Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì rà soát tiến độ giải ngân từng dự án, nhất là dự án giải ngân thấp dưới 30%, xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch, trình thành phố xem xét. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 35 dự án và nhóm dự án còn lại trong tổng số 117 dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 đã được HĐND thành phố thông qua.

UBND các địa phương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách, dự án hỗ trợ có mục tiêu, vốn xổ số kiến thiết xong trước ngày 31-10.

 

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-69391.html