Kênh thông tin bất động sản

Để cắt cơn sốt đất ảo tại các “đặc khu”


TẼt nhiên, sốt ảo hay tích t᝼ “bong bóng” bẼt động sản bao giờ cĹŠng dẍn tới hệ quả “vᝥ bong bóng”, khi đó nhᝯng người đang giᝯ đất sáş˝ bị tổn thẼt lớn vᝁ giá trị đất đai, trong khi nhᝯng người buôn bán “lướt sóng” trước đó thì đã thu xong lᝣi nhuáş­n vᝁ mình. Tổng lấi, thị trường bẼt động sản không được thêm lᝣi ích gì mà còn bị thiệt hấi do quán tính lớn làm cho thị trường rĆĄi vào một giai đoấn trầm lắng.

Ba thời kỳ sốt đất

Kᝃ tᝍ khi đổi mới, Việt Nam đã trải qua ba giai đoấn đất sốt giá theo kiᝃu sốt ảo: giai đoấn thᝊ nhẼt 1990-1993, giai đoấn thᝊ hai 2000-2003, giai đoấn thᝊ ba 2007-2008. Trong hai giai đoấn đầu, tấi mỗi giai đoấn giá đất đã tăng lên mười lần và sau đó không giảm. Trong giai đoấn thᝊ ba, giá đất cĹŠng tăng lên khoảng ba lần và sau đó cĹŠng không giảm. Sốt giá đất trong ba giai đoấn này có hình thᝊc nhĆ° sốt ảo, tích t᝼ “bong bóng”, nhĆ°ng xét vᝁ nội dung thì không phải sốt ảo mà là quá trình tăng giá đất cho kịp với giá đất trong khu váťąc khi nước ta hội nháş­p nhanh vào kinh táşż quốc táşż. Náşżu sốt ảo thì khi káşżt thúc phải xảy ra tình trấng s᝼t giảm mấnh giá đất để trở vᝁ đúng khả năng sinh lᝣi tᝍ đất.

Trong suốt quá trình phát triᝃn đầu tĆ°, hiện tưᝣng sốt đất ảo đã xảy ra ở một số địa phĆ°ĆĄng khi có nhᝯng quyáşżt định thay đổi vᝁ quy hoấch đô thị. Ví d᝼ nhĆ° vài năm trước đây, Hà Nội có đưa ra chᝧ trĆ°ĆĄng chuyᝃn trung tâm hành chính cᝧa Hà Nội lên Ba Vì và kᝃ tᝍ đó xảy ra tình trấng giá đất sốt ảo tấi Ba Vì gắn với hàng đoàn người lên Ba Vì tìm kiáşżm mọi loấi đất để mua, kᝃ cả đất nông nghiệp. Tᝍ đó, hiện tưᝣng đầu tĆ° “lướt sóng” đã xảy ra, giá đất tăng có gia tốc hàng ngày, một người mua đất hôm nay và bán đi sau đó vài ngày cĹŠng được lãi tới mĆ°ĆĄi phần trăm.

Đến khi Hà Nội quyáşżt định giᝯ nguyên trung tâm hành chính nhĆ° cĹŠ, “bong bóng” bẼt động sản bị vᝥ, giá đất lấi giảm vᝁ mᝊc nhĆ° cĹŠ. Kéo theo tình trấng vᝥ “bong bóng” là hàng loất v᝼ chuyᝃn đổi m᝼c đích sáť­ d᝼ng đất trái phép bị phát hiện và nhiᝁu chính quyᝁn cẼp cĆĄ sở, cán bộ quản lý bị kᝡ luáş­t vì thiáşżu trách nhiệm quản lý.

  • Tin liĂŞn quan

  • Thị trường vĂ ng tuần tới chịu nhiᝁu ĂĄp láťąc tᝍ tĂŹnh hĂŹnh kinh táşż Máťš

    Thị trường vàng tuần tới chịu nhiều áp lực từ tình hình kinh tế Mỹ

  • Thᝧ tướng: KhĂ´ng để cò đất, xĂŁ hội đen lộng hĂ nh tấi cĂĄc đặc khu kinh táşż

    Thủ tướng: Không để cò đất, xã hội đen lộng hành tại các đặc khu kinh tế

  • WB dáťą bĂĄo kinh táşż Việt Nam năm 2018 ở mᝊc 6,5%

    WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2018 ở mức 6,5%

Ai cĹŠng biáşżt ráşąng đầu tĆ° trong tình trấng đất sốt ảo là một loấi đầu tĆ° mấo hiᝃm, nhĆ°ng người Việt vốn luôn lấc quan ráşąng “vᝥ bong bóng” không bao giờ rĆĄi vào mình. Hàng đoàn người vẍn say sĆ°a theo hiệu ᝊng đám đông đi tìm đất để mua, để mua lấi mà không cần biáşżt pháp luáş­t tháşż nào, quy hoấch ra sao. Trong nhiᝁu trường hᝣp, cán bộ quản lý các cẼp còn đóng vai trò là nhân tố dẍn đường cho quá trình sốt đất ảo này. Một số chᝧ tịch xã trên địa bàn Hà Nội đã rĆĄi vào vòng lao lý vì tham gia dẍn đường cho sốt đất ảo trong giai đoấn 2007-2008.Tình trấng sốt ảo giá đất kiᝃu nhĆ° Ba Vì đã xảy ra ở khá nhiᝁu địa phĆ°ĆĄng, cĹŠng gây nhiᝁu bẼt ổn cho thị trường bẼt động sản tấi đó. Cách đây vài tháng, tình trấng này đã xảy ra tấi Vân Đồn và ᝌy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phải đưa ra quyáşżt định tấm dᝍng các giao dịch đất đai tấi đây để cắt cĆĄn sốt ảo này.

Giải pháp nào để cắt cĆĄn sốt Ä‘Ẽt ảo tấi các đặc khu?

Đᝃ cắt ngay cĆĄn sốt đất ảo này, ban hành lệnh cẼm chuyᝃn nhưᝣng là một giải pháp hᝯu hiệu. Tháşż nhĆ°ng, giải pháp này lấi không phù hᝣp pháp luáş­t vì theo pháp luáş­t đất đai nước ta thì quyᝁn chuyᝃn nhưᝣng chỉ bị cẼm khi Nhà nước đã ban hành quyáşżt định thu hồi đất. Điᝁu mà ᝧy ban nhân dân cẼp tỉnh có thᝃ làm là ban hành quyáşżt định tấm dᝍng chuyᝃn m᝼c đích sáť­ d᝼ng đất và tách tháť­a, hᝣp tháť­a. Đây là giải pháp hᝣp luáş­t và hᝣp lý để hấn cháşż sốt đất ảo.

Giải pháp quan trọng nhẼt cần tháťąc hiện là công khai quy hoấch sáť­ d᝼ng đất, quy hoấch lâu dài để phát triᝃn nông nghiệp, nhĆ° váş­y sáş˝ không có cĆĄ hội để chuyᝃn sang đất phi nông nghiệp; các khu váťąc đất sáş˝ bị thu hồi để giao cho các dáťą án đầu tĆ°, tᝊc không có cĆĄ hội để nháş­n chuyᝃn nhưᝣng. Tᝍ đó, mọi người đều hiᝃu rõ đất nào có thᝃ sinh lᝣi khi nháş­n chuyᝃn nhưᝣng và đất nào không thᝃ.

Một giải pháp cĹŠng quan trọng không kém là cẼm các cán bộ, công chᝊc, viên chᝊc cᝧa Nhà nước tham gia vào nháş­n chuyᝃn nhưᝣng đất đai, cĹŠng nhĆ° chung nhóm lᝣi ích với giới đầu cĆĄ đất đai. Với lệnh cẼm này, thi hành kᝡ luáş­t nạng đối với nhᝯng người làm cho các cĆĄ quan nhà nước dẍn đường, tham gia, chung lᝣi ích trong quá trình đầu tĆ° cá nhân vào đất đai.

Giải pháp cuối cùng là nâng cao nháş­n thᝊc cộng đồng vᝁ pháp luáş­t, quy hoấch, vᝁ hiệu ᝊng đám đông, vᝁ các rᝧi ro gạp phải khi tham gia vào dòng người tìm kiáşżm đất đai. Giải pháp này cần tới sáťą tham gia cᝧa các phĆ°ĆĄng tiện thông tin đại chúng, các tổ chᝊc quần chúng.

Vᝁ lâu dài, Việt Nam cần tính tới sắc thuáşż đánh vào giá trị tăng thêm cᝧa đất đai mà không do người sáť­ d᝼ng đất đầu tĆ° mang lấi. Thuáşż này nháşąm thu lấi phần giá trị đất đai tăng thêm do Nhà nước đầu tĆ°, người khác đầu tĆ° và kᝃ cả do sốt đất tấo nên.  

Kéo theo tình trấng vᝥ “bong bóng” bẼt động sản tᝍng xảy ra ở Ba Vì, Hà Nội là hàng loất v᝼ chuyᝃn đổi m᝼c đích sáť­ d᝼ng đất trái phép bị phát hiện và nhiᝁu chính quyᝁn cẼp cĆĄ sở, cán bộ quản lý bị kᝡ luáş­t vì thiáşżu trách nhiệm quản lý.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/de-cat-con-sot-dat-ao-tai-cac-dac-khu-72991.html