Kênh thông tin bất động sản

Đề nghị đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án đại lộ ven sông Sài Gòn


Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có văn bản góp ý đề xuất dự án đầu tư xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn theo hợp đồng BT.

Trong đó về vấn đề lựa chọn nhà đầu tư, Bộ kế hoạch & Đầu tư cho rằng, theo quy định của Luật Đấu thầu, nhà đầu tư đề xuất được chỉ định thực hiện dự án (chỉ định thầu do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn). Thông tin Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cung cấp cho thấy, dự án đại lộ ven sông Sài Gòn không thuộc các trường hợp nêu trên, do đó đề nghị tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng lưu ý Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM trong quá trình thẩm định dự án lưu ý rà soát, yêu cầu nhà đầu tư bổ sung các nội dung còn thiếu của hồ sơ đề xuất dự án như giấy tờ chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự để phù hợp với quy định.

Theo quy định, nội dung đề xuất dự án phải bao gồm: sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển, dự kiến phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, dự kiến điều kiện thực hiện dự án khác (đối với dự án thực hiện theo loại hợp đồng BT), phân tích sơ bộ phương án tài chính dự án.

Tuy nhiên, đề xuất dự án này lại chưa làm rõ sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển giao thông vận tải của TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM.

Trong hồ sơ đề xuất dự án có nêu vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án, nhà đầu tư đề xuất được phân bổ chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí xây lắp, tư vấn, dự phòng với tổng giá trị khoảng 57.568 tỷ đồng (chưa gồm chi phí lãi vay của nhà đầu tư).

Nhưng theo quy định, vốn đầu tư nhà nước tham gia thực hiện dự án dưới dạng vốn hỗ trợ xây dựng công trình chỉ được sử dụng cho các dự án có hoạt động kinh doanh, thu phí từ người sử dụng nhưng khoản thu không đủ để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. Đồng thời, đó phải là dự án do Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đề xuất hoặc dự án thuộc đối tượng sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nước ngoài.

Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng nội dung đề xuất này của nhà đầu tư là không phù hợp với quy định hiện hành. Bên cạnh đó, dự án dự kiến sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên nên cần được trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Về quỹ đất để thực hiện dự án BT và dự án khác, nhà đầu tư đề xuất bố trí quỹ đất có diện tích rất lớn, khoảng 12.398 ha để thực hiện dự án (gồm cả quỹ đất để thực hiện dự án và thanh toán cho nhà đầu tư), tương đương khoảng 5% tổng diện tích TP. HCM. Bộ KH&ĐT đề nghị Sở KH&ĐT tham mưu UBND thành phố xem xét tính khả thi của việc bố trí các quỹ đất nêu trên trong bối cảnh nguồn lực đất đai hiện nay hạn chế.

Do dự án xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn có quy mô lớn nên cần đánh giá tác động về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, môi trường đối với người dân khu vực và thành phố, vì vậy thành phố cần lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng đối với các vấn đề này.

Do dự án có tổng mức đầu tư lớn và gồm nhiều hạng mục phức tạp (như kết hợp giữa đại lộ và cầu vượt) nên đề nghị thành phố lấy ý kiến Bộ Xây dựng về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư được đề xuất. Việc xác định giá trị quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư cần đảm bảo nguyên tắc ngang giá với giá trị dự án BT theo quy định.

Ngày 19/7/2017 Tập đoàn Tuần Châu – Công ty TNHH ÂU Lạc Quảng Ninh đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn với tổng vốn đầu tư khoảng 63.500 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí lãi vay của nhà đầu tư theo loại hợp đồng BT.

Dự án dự kiến sẽ sử dụng quỹ đất khoảng 12.398 ha, bao gồm cả quỹ đất để thực hiện dự án và thanh toán cho nhà đầu tư.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/de-nghi-dau-thau-chon-nha-dau-tu-du-an-dai-lo-ven-song-sai-gon-69370.html