Kênh thông tin bất động sản

Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Hưng Yên


Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. Cụ thể, bổ sung khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020; giảm diện tích khu công nghiệp Yên Mỹ II từ 190 ha xuống 97,5 ha.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Tính đến hết tháng 6-2018, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 373 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm 207 dự án có vốn đầu tư nước ngoài có tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.399,7 triệu USD và 166 dự án có vốn đầu tư trong nước có tổng vốn đầu tư đăng ký là 22.969,2 tỉ đồng. 

Các dự án đầu tư tập trung tại 5 khu công nghiệp: Phố Nối A, Thăng Long II, Dệt May Phố Nối, Minh Đức và Yên Mỹ II. 

Đến nay, tại các khu công nghiệp tỉnh có 312 dự án đầu tư thứ cấp đang hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 83,7% tổng số dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực), trong đó: Khu công nghiệp Phố Nối A là 174 dự án, Khu công nghiệp Thăng Long II là 81 dự án, Khu công nghiệp Minh Đức là 28 dự án và Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối là 29 dự án. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hiện nay khoảng trên 48.500 người.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/dieu-chinh-quy-hoach-cac-kcn-tinh-hung-yen-75605.html