Kênh thông tin bất động sản

Điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế đẩy CPI tháng 8 tăng mạnh


Diễn biến CPI từ đầu năm đến nay. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu, 10 nhóm có chỉ số giá tháng 8 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,86% do việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế tác động làm CPI tăng khoảng 0,14%.

Nhóm giao thông tăng 2,13% do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 4/8/2017 và thời điểm 19/8/2017 tác động làm CPI tăng khoảng 0,2%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,06%; Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,93%; Nhóm giáo dục tăng 0,57%; Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,09%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,10%.

Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%.

Lạm phát cơ bản tháng 8/2017 tăng 0,10% so với tháng trước và tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2017 tăng 1,47% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/dieu-chinh-tang-gia-dich-vu-y-te-day-cpi-thang-8-tang-manh-68375.html