Kênh thông tin bất động sản

Đoán hướng bàn thờ qua hướng nhà kết hợp với cung mệnh chủ nhà


Xác định hướng cho bàn thờ là việc căn cứ vào các bài vị cửa gia tiên, tức là lấy hướng cho các bài vị trên bàn thờ chủ không phải lấy hướng cho người đang sống. Song cũng giống như xác định hướng bếp, hướng của bàn thờ cần phải căn cứ vào tuổi của chủ nhà. Chủ nhà có thể là ông nội, cha, con trưởng. Phải xác định được cung mệnh của chủ nhà rồi mới xác định hướng nào là hướng tốt, xấu.

Ban tho, thiet ke ban tho, ban tho dep, ban tho, phong tuc tho cung, tho cung, tu tho, thiet ke tu tho3
Dưới đây là bảng tra cứu tính chất tốt, xấu giữa bàn thờ với chủ nhà theo bảng tra cứu giữa hướng nhà và cung mệnh của chủ nhà để chúng ta tham khảo, ứng dụng chọn hướng bàn thờ tốt.

1. Nhà hướng Đông – Chấn trạch

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Chấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Du niên: Được khí Phục vị. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Cung mệnh chủ nhà và hướng nhà đểu thuần dương (Chấn – Mộc). Cung hướng lựa chọn là Hoan lạc.

Nhà này lúc đầu khá giàu có. Nhưng do thuần dương nên vợ con tương khắc, dễ sinh bất hoà trong gia đình, phụ nữ dễ sinh bệnh, nhân khẩu không tăng. Cần hoá giải thuần dương.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Tốn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Du niên: Diên niên. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Nhà và người âm dương cân bằng (Âm Mộc của Tốn với dương Mộc của Chấn). Cung hướng lựa chọn: Hoan lạc.

Ở nhà này tốt. Người nhà giàu có, thăng tiến, công danh hiển đạt. Lúc đầu cũng bình thường nhưng về sau cháu con thông minh, gia đình hạnh phúc, phát phúc phát lộc, giàu có, con trai và con gái đều phát triển.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Ly

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Du niên: Sinh khí. Nhà sinh người. Rất tốt.

Nhà và người có âm dương cân bằng (Dương Mộc của Chấn với âm Hoả của Ly). Cung hướng lựa chọn: Vượng tàm, Tấn điền.

Nhà này phú quý, thịnh vượng, giàu có, người trong nhà đỗ đạt cao, có tài có danh, con cháu khoẻ mạnh và thông minh, gia đình hoà thuận.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Khôn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Du niên: Hoạ hại. Nhà khắc người

Nhà và người có âm dương cân bằng (Dương Mộc của Chấn với Âm Thổ của Khôn). Nhưng Mộc khắc Thổ. Cung hướng lựa chọn: Vượng trang, Hưng phúc.

Nhà này lúc đầu giàu có, nhân khẩu tăng nhưng về sau thì sa sút, thường gặp tai hoạ, thường người mẹ già sẽ bị tổn thương. Cần phải hoá giải hướnq nhà Hoạ hại.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Đoài

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Du niên: Tuyệt mệnh. Người khắc nhà. Rất xấu.

Nhà và người có âm dương cân bằng (Dương Mộc của Chấn với âm Kim của Đoài) Nhưng Kim khắc Mộc. Cung hướng lựa chọn: Vượng trang, Hưng phúc.

Nhà này xấu, không hưng vượng, nhân đinh thiệt hại – trưởng nam là người chịu hoạ, người trong nhà thường lo buồn, kinh tế sa sút. Cần thay đổi hướng nhà hoặc có biện pháp hoá giải nhanh chóng.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Càn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Du niên: Ngũ quỷ. Người khắc nhà. Rất xấu.

Nhà và người thuần dương (Dương Mộc của Chấn với dương Kim của Càn) nhưng Kim khắc Mộc.

Nhà này phát sinh nhiều tai hoạ, nhất là hoả hoạn. Thường hao tổn về tài sản, người nhà hay gặp nhiều chuyện thị phi, kiện cáo, không yên ổn, hay bệnh tật, Người con trai hay bị tổn thương, cần hoá giải mới yên

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Cấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Du niên: Lục sát. Nhà khắc người.

Nhà và người thuần dương (Dương Mộc của Chấn với dương Thổ của Cấn). Cung hướng lựa chọn: Phúc đức, Tấn tài.

Nhà này con trai dễ hao tổn, về sau tài lộc bị tán, suy bại, con cháu ăn chơi, nhân khẩu giảm sút, tuổi thọ kém. Cần hoá giải mới được lâu bền.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Khảm

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Du niên: Thiên y. Người sinh nhà, bị tiết khí.

Nhà và người thuần dương (Dương Mộc của Chấn với dương Thuỷ của Khảm). Cung hướng lựa chọn; Tấn tài.

Nhà này lúc đầu hưng vượng, nhưng về sau kém dần, nhân khẩu không tăng. Gia đình hoà thuận, sống nhân nghĩa. Do nhà thuần dương, âm suy nên người nữ sẽ kém hơn nam giới, dễ bị bệnh. Cần có biện pháp hoá giải

2. Nhà hướng Đông nam – Tốn trạch

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Tốn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Du niên: Phục vị. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Nhà và người thuần âm (Âm Mộc của Tốn). Âm vượng, dương suy nên nam giới trong nhà kém hơn nữ giới. Cung hướng lựa chọn: Vượng tài, Phúc đức.

Nhà này lúc đầu khá giả, tăng 1 nhân đinh. Nhưng về sau nhân đinh kém dần, con trai dễ đoản thọ. Phụ nữ nắm quyền trong gia đinh và chăm sóc con cái. Cần hoá giải thuần âm.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Ly

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Diên niên: Thiên y. Nhà sinh người. Rất tốt.

Nhà và người thuần âm (Âm Mộc của Tốn và âm Mộc của Ly). Cách cục tốt vì Mộc sinh Hoả. Cung hướng lựa chọn: Vinh phú.

Nhà này lúc đầu thịnh vượng, có tài có danh, giàu có, phụ nữ thông minh và nhân hậu. Nhưng về sau nam giới hay bị bệnh, không thọ. Phụ nữ dễ cô quả. Cần hoá giải thuần âm.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Khôn

Nguồn: http://www.tracuuphongthuy.com/nha-o-phong-thuy.htmlhttp://www.tracuuphongthuy.com/nha-o-phong-thuy/doan-huong-ban-tho-qua-huong-nha-ket-hop-voi-cung-menh-chu-nha.html