Kênh thông tin bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về số lượng thành lập mới


Số liệu đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố.

Theo đó, xét theo lĩnh vực hoạt động, trong 5 tháng đầu năm 2017, Kinh doanh bất động sản dẫn đầu với 1.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm 2016; xếp thứ 2 là Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 553 doanh nghiệp, tăng 38,9%; thứ 3 là Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.304 doanh nghiệp, tăng 31,3%…

Tính chung trong cả nước, 5 tháng đầu năm 2017 đã có thêm 50.534 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 485.634 tỷ đồng, tăng 13,0% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, cũng có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 12.884 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 19.264 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/doanh-nghiep-bat-dong-san-dan-dau-ve-so-luong-thanh-lap-moi-66739.html