Kênh thông tin bất động sản

Đồng Nai: 5 trường hợp được tách thửa sau chủ trương tạm ngưng


Theo đó, 5 trường hợp tiếp tục được giải quyết tách thửa đất gồm: tách thửa đất ở trong khu dân cư hiện hữu để chuyển quyền sử dụng đất cho người có nhu cầu làm nhà ở.

Tách thửa đất để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tách thửa đất khi thực hiện thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là thi hành bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Tách thửa đất đối với các dự án khu dân cư đã đầu tư hạ tầng theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tách thửa đất để chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho các tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư.

Các trường hợp tách thửa đều phải đảm bảo diện tích đất tối thiểu, điều kiện tách thửa theo quy định của UBND tỉnh. Những trường đề nghị tách thửa đất khác ngoài những trường hợp trên tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ để đợi chủ trương mới của UBND tỉnh.

Trước đó, nhằm hạn chế tình trạng tách thửa tràn lan và nguy cơ các đầu nậu phân lô bán bán nền phá vỡ quy hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố dừng giải quyết tất cả hồ sơ xin tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/dong-nai-5-truong-hop-duoc-tach-thua-sau-chu-truong-tam-ngung-68165.html