Kênh thông tin bất động sản

Đồng Nai: 877 triệu USD vốn FDI đổ vào các khu công nghiệp


Theo thống kê của Ban quản lý các khu công nghiệp Ðồng Nai, tính đến ngày 14/6, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 51 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư hơn 395 triệu USD và 5 dự án trong nước với số vốn 590 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 46 dự án FDI tăng vốn với số vốn tăng thêm hơn 482 triệu USD và 1 dự án trong nước tăng thêm 266 tỷ đồng.

Như vậy, trong gần 6 tháng qua, các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 877 triệu USD và gần 960 tỷ đồng. Riêng thu hút vốn FDI, con số đó đạt gần 90% kế hoạch năm 2018 và tăng cao so cùng kỳ 2017 (6 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 640 triệu USD).

Ðài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản là những quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp tục có số lượng nhà đầu tư và vốn đứng đầu trong 6 tháng đầu năm 2018. Hầu hết các dự án cấp mới có ngành nghề đa dạng, phù hợp định hướng thu hút mới của tỉnh như ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất chi tiết máy móc thiết bị.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/dong-nai-877-trieu-usd-von-fdi-do-vao-cac-khu-cong-nghiep-74017.html