Kênh thông tin bất động sản

Đồng Nai: Cho phép tách thửa lại từ 1/3, diện tích tối thiểu là 60m2


UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định cho phép tách thửa đất trở lại. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2018 bỏ quy định số thửa tối thiểu và phải lập dự án khi tách, thay vào đó là quy định về diện tích.

Trước đây những khu đất tách từ 10 thửa trở lên phải lập dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng thì nay chỉ cần 500-2.000m2 phải lập bản vẽ mặt bằng, từ 2.000m2 trở lên phải lập dự án. Đối với đất ở, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa được quy định theo từng khu vực.

Cụ thể, các phường và các xã Tân Hạnh, Hiệp Hòa, Hóa An (thuộc TP Biên Hòa) và các phường thuộc thị xã Long Khánh có diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 60 m2; các xã Tam Phước, Phước Tân, An Hòa, Long Hưng (TP Biên Hòa) và các thị trấn thuộc các huyện có diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 80 m2; các xã còn lại tối thiểu là 100 m2.

Về đất nông nghiệp, các phường và xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa (thuộc TP Biên Hòa), các phường thuộc thị xã Long Khánh, các thị trấn thuộc huyện, diện tích tối thiểu được tách là 500 m2. Các khu vực còn lại diện tích tối thiểu là 1.000 m2.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/dong-nai-cho-phep-tach-thua-lai-tu-13-dien-tich-toi-thieu-la-60m2-71829.html