Kênh thông tin bất động sản

Đồng Nai: Hơn 450 triệu USD vốn FDI đổ vào các khu công nghiệp


Số liệu được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai công bố mới đây. Theo đó, tính từ đầu năm 2018 đến nay, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh đạt khoảng 456,4 triệu USD. Trong đó có 28 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 151,1 triệu USD và 28 dự án nâng vốn thêm 305 triệu USD.

Có 3 dự án đầu tư mới có vốn lớn là: dự án Công ty TNHH Long Đức (Nhật Bản), vốn đăng ký 25 triệu USD; dự án Công ty TNHH FTT Vina (Hong Kong, Trung Quốc), vốn đăng ký gần 20 triệu USD; dự án Công ty TNHH August Sport, vốn đăng ký 15 triệu USD.

2 dự án tăng vốn nhiều là dự án Nhà máy Bosch Gasoline Systems có vốn đăng ký tăng thêm trên 71 triệu USD; dự án Công ty cổ phần dược phẩm OPV (Singapore) vốn đăng ký tăng thêm gần 48 triệu USD.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/dong-nai-hon-450-trieu-usd-von-fdi-do-vao-cac-khu-cong-nghiep-72871.html