Kênh thông tin bất động sản

Đồng Nai: Hơn 62 triệu USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm 2018


Số liệu trên vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai công bố.

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2018, tỉnh này đã cấp mới 4 dự án với tổng vốn 22,7 triệu USD  và 3 dự án điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 39,5 triệu USD.

Các dự án thu hút mới và tăng vốn trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, hầu hết là lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, phù hợp với ngành nghề tỉnh đang ưu tiên mời gọi.

Tính đến cuối tháng 2/2018, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.754 dự án với tổng vốn đầu tư gần 32 tỷ USD, trong đó số dự án còn hiệu lực là gần 1.300 dự án tổng vốn gần 27 tỷ  USD. Đến thời điểm này đã có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai, dẫn đầu là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/dong-nai-hon-62-trieu-usd-von-fdi-trong-2-thang-dau-nam-2018-72007.html