Kênh thông tin bất động sản

Đồng Nai: Hơn 726 triệu USD vốn FDI trong 7 tháng đầu năm 2017


Số liệu từ Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2017, tỉnh này đã thu hút vốn  đầu tư nước ngoài là 726,2 triệu USD, đạt 50,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, cấp mới 45 dự án với tổng vốn 252,4 triệu USD và 59 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 473,8 triệu USD.

Các doanh nghiệp đầu tư vào Đồng Nai trong những tháng đầu năm chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, British Virgin Islands, Đức.

Một số dự án cấp mới có vốn lớn là dự án Công ty TNHH Powerknit Việt Nam, vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD; dự án Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam, vốn đầu tư đăng ký 55 triệu USD (British Virgin Islands); dự án tăng vốn lớn là dự án Công ty TNHH sợi Long Thái Tử (Hàn Quốc) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 50 triệu USD; dự án Công ty TNHH Elite Long Khánh (British Virgin Islands) tăng thêm 31,5 triệu USD.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/dong-nai-hon-726-trieu-usd-von-fdi-trong-7-thang-dau-nam-2017-67759.html