Kênh thông tin bất động sản

Dự án mở rộng khu lâm trại Suối Tiên: Dân khốn khổ đòi lại đất


Tuy nhiên, sau khi UBND Tp. HCM thu hồi, diện tích đất đáng lý phải trả lại cho người dân nhưng đến nay người dân chưa thể nhận lại diện tích đất của mình.

Thu hồi dự án

Năm 2003, UBND Tp.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3441/QĐ-UB về việc thu hồi hơn 81.500m2_đất tại phường Tân Phú, quận 9 và giao đất cho công ty TNHH Lâm sản Mỹ nghệ Suối Tiên (nay là công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên, viết tắt là Suối Tiên) để đầu tư xây dựng dự án khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Khu lâm trại Suối Tiên.

Từ khi có quyết định giao đất, công ty Suối Tiên đã không tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân có đất nằm trong đự án. Theo tìm hiểu của phóng viên, giai đoạn 2005 – 2010, trước ý kiến của người dân, UBND quận 9 đã ban hành nhiều quyết định về việc công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân.

Trước quyết định thành lập dự án, người dân có diện tích nằm trong quy hoạch dự án cũng đồng tình và đồng ý giao đất. Thế nhưng, từ khi có quyết định phê duyệt dự án chủ đầu tư đã không tiến hành thực hiện bồi thường cho người dân, triển khai dự án.

Từ khi có quyết định phê duyệt dự án chủ đầu tư đã không tiến hành thực hiện bồi thường cho người dân, triển khai dự án

Chính vì thế, ngày 31.5.2013, UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 2854/QĐ – UBND về việc huỷ bỏ quyết định số 3441/QĐ-UB trước đó. Thu hồi diện tích đất dự án, đồng thời giao UBND quận 9 và Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cập nhật hồ sơ địa chính, phối hợp với UBND quận 9 theo dõi, quản lý việc sử dụng đất và giải quyết các thủ tục đất đai cho người sử dụng đất theo quy định.

Thế nhưng, đã 4 năm trôi qua, dự án ngừng triển khai nhưng diện tích người dân lại không được trả lại. Chính vì thế, người dân đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng mong sớm nhận được đất tại dự án để ổn định cuộc sống.

Bao giờ trả lại đất?

Khi dự án đươc triển khai, người dân nhận tiền đến bù từ chủ đầu tư dự án, đồng thời chờ dự án được triển khai sẽ nhận một nền đất trong dự án. Sau khi dự án ngừng triển khai và giao đất lại cho người dân, nhiều hộ dân trong dự án đã đồng ý trả lại tiền đền bù đã nhận, mong muốn được nhận lại diện tích đất nằm trong dự án.

Cụ thể, theo phản ánh của bà Võ Thị Ngọc Thúy và bà Phan Thúy Uyên là hai người dân trong số các trường hợp hộ dân bị thu hồi đất tại dự án này cho biết: Trong dự án này hai bà có tổng diện tích khoảng hơn 6.100m2. Dự án triển khai, hai người đồng ý phương án của cơ quan nhà nước, đồng thời nhận tiền bồi thường từ chủ đầu tư nhưng chưa ký vào biên bản bàn giao mặt bằng.

Sau khi thông tin dự án được thu hồi năm 2004, hai bà đã có đơn gửi các cấp chính quyền xin được trả tiền bồi thường và làm thủ tục nhận lại phần đất của mình. Tuy nhiên, từ khi dự án được thu hồi hai bà chưa thể nhận lại số diện tích đất từ UBND quận 9.

Trước sự việc trên, hai bà tiếp tục gửi đơn lên UBND Tp.HCM. Sau khi nhận được các đơn khiếu nại, UBND Tp.HCM giao Sở TNMT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng cùng một số ban ngành rà soát kỹ lại toàn bộ nội dung để báo cáo, đề xuất thành phố xem xét, giải quyết.

Đến ngày 13/10/2014, Sở TNMT có công văn gửi UBND thành phố về việc xử lý đề nghị của gia đình bà Uyên. Theo đó, Sở TNMT cho rằng trường hợp của các hộ dân do đã thỏa thuận bồi thường và đã bàn giao đất cho Khu du lịch Suối Tiên theo thỏa thuận nên các hộ dân và Khu du lịch Suối Tiên tự thỏa thuận giải quyết.

Thế nhưng, thay vì yêu cầu chủ đầu tư và người dân tiến hành thỏa thuận với nhau. Ban bồi thường quận 9 lại có văn bản trả lời UBND Tp.HCM, cho rằng: “Trường hợp của bà Uyên và bà Thúy không thuộc trường hợp thỏa thuận bồi thường với chủ đầu tư như Sở TNMT nêu tại Công văn số 7301/TNMT-QLSDĐ, mà là trường hợp bồi thường bằng quyết định hành chính do UBND quận ban hành”.

Từ đó, ban bồi thường quận 9 cũng đề xuất lên UBND quận 9: “Đối với trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bố trí tái định cư như trường hợp bà Uyên, bà Thúy (chưa giải quyết hết chính sách với hộ dân), chủ đầu tư không có quỹ nền tái định cư để bố trí cho người dân. Đề xuất cho hộ dân trả lại tiền bồi thường vì dự án hiện nay, quyết định thu hồi đất đã bị thu hồi không có cơ sở tiếp tục thực hiện”.

Tuy nhiên, không hiểu sao, UBND quận 9 lại không giải quyết cho người dân, trái lại còn ra công văn số 1451/UBND-BBT ngày 10/6/2016, bác yêu cầu của các hộ dân vì cho rằng yêu cầu trả lại đất là không có cơ sở. Chính vì vậy, đến nay bà Uyên và bà Thúy vẫn chưa thể nhận lại được diện tích đất nói trên, giải quyết những quyền lợi chính đáng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/du-an-mo-rong-khu-lam-trai-suoi-tien-dan-khon-kho-doi-lai-dat-68412.html

Dự án mở rộng khu lâm trại Suối Tiên: Dân khốn khổ đòi lại đất


Tuy nhiên, sau khi UBND Tp. HCM thu hồi, diện tích đất đáng lý phải trả lại cho người dân nhưng đến nay người dân chưa thể nhận lại diện tích đất của mình.
Thu hồi dự án
Năm 2003, UBND Tp.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3441/QĐ-UB về việc thu hồi hơn 81.500m2_đất tại phường Tân Phú, quận 9 và giao đất cho công ty TNHH Lâm sản Mỹ nghệ Suối Tiên (nay là công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên, viết tắt là Suối Tiên) để đầu tư xây dựng dự án khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Khu lâm trại Suối Tiên.
Từ khi có quyết định giao đất, công ty Suối Tiên đã không tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân có đất nằm trong đự án. Theo tìm hiểu của phóng viên, giai đoạn 2005 – 2010, trước ý kiến của người dân, UBND quận 9 đã ban hành nhiều quyết định về việc công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân.
Trước quyết định thành lập dự án, người dân có diện tích nằm trong quy hoạch dự án cũng đồng tình và đồng ý giao đất. Thế nhưng, từ khi có quyết định phê duyệt dự án chủ đầu tư đã không tiến hành thực hiện bồi thường cho người dân, triển khai dự án.
Từ khi có quyết định phê duyệt dự án chủ đầu tư đã không tiến hành thực hiện bồi thường cho người dân, triển khai dự án
Chính vì thế, ngày 31.5.2013, UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 2854/QĐ – UBND về việc huỷ bỏ quyết định số 3441/QĐ-UB trước đó. Thu hồi diện tích đất dự án, đồng thời giao UBND quận 9 và Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cập nhật hồ sơ địa chính, phối hợp với UBND quận 9 theo dõi, quản lý việc sử dụng đất và giải quyết các thủ tục đất đai cho người sử dụng đất theo quy định.
Thế nhưng, đã 4 năm trôi qua, dự án ngừng triển khai nhưng diện tích người dân lại không được trả lại. Chính vì thế, người dân đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng mong sớm nhận được đất tại dự án để ổn định cuộc sống.
Bao giờ trả lại đất?
Khi dự án đươc triển khai, người dân nhận tiền đến bù từ chủ đầu tư dự án, đồng thời chờ dự án được triển khai sẽ nhận một nền đất trong dự án. Sau khi dự án ngừng triển khai và giao đất lại cho người dân, nhiều hộ dân trong dự án đã đồng ý trả lại tiền đền bù đã nhận, mong muốn được nhận lại diện tích đất nằm trong dự án.
Cụ thể, theo phản ánh của bà Võ Thị Ngọc Thúy và bà Phan Thúy Uyên là hai người dân trong số các trường hợp hộ dân bị thu hồi đất tại dự án này cho biết: Trong dự án này hai bà có tổng diện tích khoảng hơn 6.100m2. Dự án triển khai, hai người đồng ý phương án của cơ quan nhà nước, đồng thời nhận tiền bồi thường từ chủ đầu tư nhưng chưa ký vào biên bản bàn giao mặt bằng.
Sau khi thông tin dự án được thu hồi năm 2004, hai bà đã có đơn gửi các cấp chính quyền xin được trả tiền bồi thường và làm thủ tục nhận lại phần đất của mình. Tuy nhiên, từ khi dự án được thu hồi hai bà chưa thể nhận lại số diện tích đất từ UBND quận 9.
Trước sự việc trên, hai bà tiếp tục gửi đơn lên UBND Tp.HCM. Sau khi nhận được các đơn khiếu nại, UBND Tp.HCM giao Sở TNMT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng cùng một số ban ngành rà soát kỹ lại toàn bộ nội dung để báo cáo, đề xuất thành phố xem xét, giải quyết.
Đến ngày 13/10/2014, Sở TNMT có công văn gửi UBND thành phố về việc xử lý đề nghị của gia đình bà Uyên. Theo đó, Sở TNMT cho rằng trường hợp của các hộ dân do đã thỏa thuận bồi thường và đã bàn giao đất cho Khu du lịch Suối Tiên theo thỏa thuận nên các hộ dân và Khu du lịch Suối Tiên tự thỏa thuận giải quyết.
Thế nhưng, thay vì yêu cầu chủ đầu tư và người dân tiến hành thỏa thuận với nhau. Ban bồi thường quận 9 lại có văn bản trả lời UBND Tp.HCM, cho rằng: “Trường hợp của bà Uyên và bà Thúy không thuộc trường hợp thỏa thuận bồi thường với chủ đầu tư như Sở TNMT nêu tại Công văn số 7301/TNMT-QLSDĐ, mà là trường hợp bồi thường bằng quyết định hành chính do UBND quận ban hành”.
Từ đó, ban bồi thường quận 9 cũng đề xuất lên UBND quận 9: “Đối với trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bố trí tái định cư như trường hợp bà Uyên, bà Thúy (chưa giải quyết hết chính sách với hộ dân), chủ đầu tư không có quỹ nền tái định cư để bố trí cho người dân. Đề xuất cho hộ dân trả lại tiền bồi thường vì dự án hiện nay, quyết định thu hồi đất đã bị thu hồi không có cơ sở tiếp tục thực hiện”.
Tuy nhiên, không hiểu sao, UBND quận 9 lại không giải quyết cho người dân, trái lại còn ra công văn số 1451/UBND-BBT ngày 10/6/2016, bác yêu cầu của các hộ dân vì cho rằng yêu cầu trả lại đất là không có cơ sở. Chính vì vậy, đến nay bà Uyên và bà Thúy vẫn chưa thể nhận lại được diện tích đất nói trên, giải quyết những quyền lợi chính đáng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/du-an-mo-rong-khu-lam-trai-suoi-tien-dan-khon-kho-doi-lai-dat-68396.html