Kênh thông tin bất động sản

Fitch nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên BB


Theo Fitch, xếp hạng của Việt Nam phản ánh kết quả tăng trưởng mạnh mẽ và triển vọng kinh tế tươi sáng, thặng dư tài khoản vãng lai liên tục, chi phí vay nợ trong tầm quản lý và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tục đổ vào.

Cơ sở để Fitch Ratings nâng triển vọng lên tích cực dựa vào nhiều yếu tố quan trọng như Việt Nam đang xây dựng chính sách hướng đến mục tiêu ổn định vĩ mô. Biện pháp này, bao gồm tỷ giá linh hoạt hơn và gia tăng tập trung vào ổn định lạm phát, đã giúp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh.

  • Tin liên quan

  • Fitch lại cảnh báo tín nhiệm Hoàng Anh Gia Lai

    Fitch lại cảnh báo tín nhiệm Hoàng Anh Gia Lai

  • Cty bầu Đức phản pháo xếp hạng tiêu cực của Fitch Ratings

    Cty bầu Đức phản pháo xếp hạng tiêu cực của Fitch Ratings

GDP thực của Việt Nam tăng trưởng 6,8% trong năm 2017, qua đó nâng mức tăng trưởng GDP bình quân 5 năm lên 6,2%, cao hơn so với mức bình quân 3,4% của các nước có bậc xếp hạng BB. Dòng vốn FDI vẫn mạnh trong năm 2017, nhất là trong lĩnh vực sản xuất với vốn FDI đăng ký tăng khoảng 40% so với năm trước lên 21,3 tỷ USD. Tăng trưởng kinh tế vẫn được hỗ trợ nhờ lĩnh vực sản xuất theo định hướng xuất khẩu cũng như sự tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực dịch vụ.

Dự trữ ngoại hối cũng cải thiện, tăng từ 37 tỷ USD vào cuối năm 2016 lên mức kỷ luc 49 tỷ USD vào cuối năm 2017. Động lực đem lại sự cải thiện của dự trữ ngoại hối là nhờ việc áp dụng cơ chế tỷ giá mới vào đầu năm 2016 với mục tiêu tỷ giá linh hoạt hơn, để tài khoản vãng lai thặng dư lớn và thu hút dòng FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam.

Đơn vị này cũng dự báo tăng tưởng GDP thực của Việt Nam sẽ ở mức 6,7% trong năm nay, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đã đặt ra. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng và có thể đạt mức 66 tỷ USD vào cuối năm 2018.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/fitch-nang-muc-xep-hang-tin-nhiem-cua-viet-nam-len-bb-73312.html