Kênh thông tin bất động sản

Gần 117.000 tỷ đồng vốn đăng ký mới vào bất động sản


Số liệu vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018.

  • Tin liên quan

  • Gần 60.000 tỷ đổ vào bất động sản trong 2 tháng đầu năm 2018

    Gần 60.000 tỷ đổ vào bất động sản trong 2 tháng đầu năm 2018

  • Bùng nổ vốn đăng ký đổ mạnh vào bất động sản: Có đáng lo?

    Bùng nổ vốn đăng ký đổ mạnh vào bất động sản: Có đáng lo?

  • Bùng nổ vốn đăng ký đầu tư bất động sản, mừng hay lo?

    Bùng nổ vốn đăng ký đầu tư bất động sản, mừng hay lo?

Theo đó, 4 tháng đầu năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 52.737 doanh nghiệp, trong đó: có 41.295 doanh nghiệp thành lập mới và 11.442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.   

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 1.161.019 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 412.028 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 748.991 tỷ đồng với 12.170 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Lĩnh vực bất động sản trong 4 tháng đầu năm 2018 có 1.982 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Đồng thời, đây cũng là nghành nghề dẫn đầu về số lượng vốn đăng ký là 116.750 tỷ đồng, chiếm 28,3% trên tổng số đăng ký.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/gan-117000-ty-dong-von-dang-ky-moi-vao-bat-dong-san-73032.html