Kênh thông tin bất động sản

Gần 260.000 tỷ đồng vốn từ doanh nghiệp bất động sản thành lập mới


Số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 8 tháng đầu năm, cả nước có 87.448 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 878.627 tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm là 2.558.228 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 878.627 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 1.679.601 tỷ đồng thông qua 28.672 lượt đăng ký tăng vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản có số lượng doanh nghiệp mới tăng 42,0% so với cùng kỳ 2017. Đây cũng là ngành nghề có số vốn đăng ký lớn nhất với 259.581 tỷ đồng, chiếm 29,5% trên tổng số vốn đăng ký.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 20.942 doanh nghiệp, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp giải thể trên cả nước là 9.135 doanh nghiệp, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/gan-260000-ty-dong-von-tu-doanh-nghiep-bat-dong-san-thanh-lap-moi-75278.html