Kênh thông tin bất động sản

Gần 60.000 tỷ đổ vào bất động sản trong 2 tháng đầu năm 2018


Số liệu được đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố.

Tính chung tất cả lĩnh vực, trong tháng 02 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.864 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 99.062 tỷ đồng, tăng 44,0% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 02 trên cả nước là 2.319 doanh nghiệp, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét riêng lĩnh vực bất động sản trong 2 tháng đầu năm có 841 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm 2017.   

Ngành Kinh doanh bất động sản tiếp tục dẫn đầu về số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 58.741 tỷ đồng, chiếm 29,8%; tiếp đến là Xây dựng có 30.344 tỷ đồng, chiếm 15,4%; Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 28.112 tỷ đồng, chiếm 14,2%;….

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/gan-60000-ty-do-vao-bat-dong-san-trong-2-thang-dau-nam-2018-71822.html