Kênh thông tin bất động sản

Hà Nội: 100m2 sàn chung cư phải có 34m2 hầm giữ xe


Đó là nội dung trong quy định về hướng dẫn xác định quy mô tầng hầm phục vụ đỗ xe với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Cụ thể, diện tích giữ xe tại các công trình sẽ được chia làm 2 khu vực. Khu vực nội đô lịch sử, giới hạn từ vành đai 2 trở vào (các khu vực đã có quy hoạch, quy chế quản lý riêng gồm khu Trung tâm Chính trị Ba Đình, khu vực phố cổ Hà Nội thực hiện theo quy hoạch, quy chế quản lý riêng được cấp thẩm thẩm quyền phê duyệt). Khu vực nội đô mở rộng, phát triển mới, giới hạn từ vành đai 2 đến vành đai 4 và các đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái.

Theo đó, với những công trình hỗn hợp trong nội đô lịch sử, cứ 100m2 sàn sử dụng thì sẽ phải có 34m2 đỗ xe; ở khu vực nội đô mở rộng là 27m2.

Công trình đất ở trong nội đô lịch sử, mỗi m2 sàn sử dụng phải có 31m2 đỗ xe, nội đô mở rộng là 24m2 và đô thị vệ tinh là 20m2.

Đối với các công trình công cộng diện tích chỗ giữ xe dao động từ 25-37m2, các cơ quan, trường đào tạo từ 13-24m2.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-noi-100m2-san-chung-cu-phai-co-34m2-ham-giu-xe-68386.html