Kênh thông tin bất động sản

Hà Nội: 125 doanh nghiệp nợ thuế hơn 110,7 tỉ đồng


Trong đó có 102 doanh nghiệp nợ thuế, phí công khai lần đầu với tổng số nợ gần 58 tỷ đồng. Đứng đầu là Công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Hà Nội với số nợ 13,7 tỉ đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu nợ 4,9 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Phú Mai nợ 3,5 tỉ đồng; Công ty Cổ phần sản xuất thép kết cấu và xây dựng Thành Trung nợ 2,8 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Alpha M.A.I Việt Nam nợ 2,4 tỉ đồng…

Ngoài ra còn có 23 doanh nghiệp nợ với số tiền hơn 52 tỉ đồng, Cục Thuế đã đăng công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 hoặc 2017). Tuy nhiên, số nợ của các doanh nghiệp này còn lớn nên Cục Thuế tiếp tục công khai lại đối với các đơn vị này trong đợt tháng 11/2018.

Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 với số nợ tính đến ngày 30/9/2018 hơn 18 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng 699 nợ gần 10 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 8 nợ hơn 6,1 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Sông Hồng số 6 nợ 3,3 tỉ đồng…

Từ đầu năm 2018 đến nay, Cục Thuế TP Hà Nội đã đăng công khai 1.627 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 6.350 tỉ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 660 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 516 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ỳ, không hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-noi-125-doanh-nghiep-no-thue-hon-1107-ti-dong-76877.html