Kênh thông tin bất động sản

Hà Nội: 6 tháng đầu năm 2018 xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm phòng cháy chữa cháy


Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo của TP. Hà Nội, thời gian qua, TP đã rà soát, kiểm tra, xử lý 62 công trình tồn tại vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng và 114 cơ sở nhà cao tầng xe thang không tiếp cận được.

Sở Xây dựng đã tăng cường kiểm tra các yêu cầu về PCCC khi thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng đối với các dự án, công trình. Rà soát thống kê 4.094 trụ nước chữa cháy, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy. Ngoài ra, thành phố cũng tập trung rà soát, khắc phục tối đa các điều kiện hiện trạng, đồng thời, trong quy hoạch xây dựng, cải tạo các khu đô thị, khu dân cư đều phải thực hiện công tác PCCC theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Đặc biệt, đã tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá điều kiện an toàn về PCCC định kỳ, đột xuất đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý. Năm 2017, đã kiểm tra 45.794 lượt cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 4.132 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là hơn 13 tỉ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, đã kiểm tra 19.459 lượt cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 943 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 4,7 tỉ đồng, tạm đình chỉ 918 lượt cơ sở, đình chỉ 872 lượt cơ sở.

Theo đánh giá của các đại biểu tham gia hội nghị, công tác PCCC còn nhiều hạn chế, như công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC tuy đã được tăng cường song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, cơ sở còn không ít sơ hở, cơ chế quản lý chưa rõ ràng, chặt chẽ nên việc kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm về an toàn PCCC còn chậm và sót lọt. Còn không ít công trình không duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC. Có 954/1.586 cơ sở còn tồn tại, thiếu sót, vi phạm các điều kiện an toàn về PCCC…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho rằng, trong thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn Thủ đô có những diễn biến phức tạp. Trước mắt, lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị quản lý PCCC cần nghiên cứu đưa thêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn để nâng cao khả năng PCCC. Như xem xét xây dựng các thang thoát hiểm bên ngoài tòa nhà; nghiên cứu các phương án thoát hiểm bổ sung để cho vào quy định bắt buộc về PCCC…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-noi-6-thang-dau-nam-2018-xu-ly-gan-1000-truong-hop-vi-pham-phong-chay-chua-chay-76204.html