Kênh thông tin bất động sản

Hà Nội đầu tư xây mới cầu Ái Mỗ tại Sơn Tây


Hà Nội vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án xây dựng cầu Ái Mỗ, Km 1+690 quốc lộ 21, thị xã Sơn Tây. Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý dự án công trình giao thông TP. Hà Nội.

Theo quyết định, thay thế cầu Ái Mỗ cũ, cầu Ái Mỗ mới được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dựng ứng lực. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 122,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án được thực hiện từ năm 2017-2018.

Hà Nội đầu tư xây mới cầu Ái Mỗ tại Sơn Tây
Dự án nằm trên quốc lộ 21

UBND thành phố giao chủ đầu tư rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở theo ý kiến thẩm định của Sở GTVT, từ đó hoàn thiện các bước lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đảm bảo phù hợp với các nội dung thiết kế cơ sở được Sở GTVT thẩm định, tuân thủ theo quy định.

Tổ chức biện pháp thi công, có phương án đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân tại khu vực dự án, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong quá trình thi công công trình.

Phối hợp với các đơn vị liên quan để có phương án thiết kế, thi công các công trình hạ ngầm hệ thống bể cáp thông tin, điện lực thuộc phạm vi dự án theo đúng quy định. Triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Duy tu thuộc Sở ưu tiên thực hiện việc kết nối dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích với dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ái Mỗ theo đúng quy hoạch được duyệt.

Các Sở GTVT, Xây dựng quản lý chất lượng xây dựng công trình theo đúng quy định của nhà nước và thành phố.

Nguồn: http://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tin-thi-truong/ha-noi-dau-tu-xay-moi-cau-ai-mo-tai-son-tay-ar84940