Kênh thông tin bất động sản

Hà Nội dự kiến dành 8.858ha đất đối ứng cho các dự án BT


Báo cáo của Sở KHĐT cho biết, đến năm 2017, Hà Nội còn 115 dự án theo mô hình PPP. Đầu tháng 2-2018, Sở KHĐT đã đề xuất xếp 35 dự án thuộc nhóm ưu tiên triển khai, 51 dự án không thuộc danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách ưu tiên triển khai.

Hà Nội còn 115 dự án theo mô hình PPP.

Theo Sở KHĐT, đa số các dự án PPP trên địa bàn thành phố được triển khai theo hình thức hợp đồng BT, nên việc quỹ đất thanh toán không đáp ứng được. Bên cạnh đó, nhóm các dự án ưu tiên cũng sẽ gây mất cân đối trong khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến tổng diện tích đối ứng dành cho các dự án khoảng 8.858ha, tiền sử dụng đất tạm tính xấp xỉ 119.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, thành phố mới chỉ đáp ứng khoảng 44% nhu cầu. Riêng nhóm 35 dự án ưu tiên mới đáp ứng được chưa đầy một nửa.

Do đó, đối với 51 dự án không phải trọng điểm, cấp bách ưu tiên triển khai và chưa cân đối đủ quỹ đất đối ứng, Sở KHĐT đề xuất sẽ kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo từng trường hợp cụ thể.

Đồng thời đề nghị các cấp chính quyền, sở ngành hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất trước ngày 30/8. Nếu quá hạn chưa trình thẩm định thì Sở này sẽ rà soát, trình thẩm định tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-noi-du-kien-danh-8858ha-dat-doi-ung-cho-cac-du-an-bt-74908.html