Kênh thông tin bất động sản

Hà Nội: Giám đốc Sở Tài chính được phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất


UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Theo quyết định, thời gian ủy quyền 2 năm kể từ ngày ký.

Đấu giá để giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với các thửa đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá) dưới 30 tỷ đồng cho các khu đất UBND Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất của thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm trong các trường hợp đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư hoặc các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện.

Trong thời gian thực hiện ủy quyền nếu chính sách thay đổi, Sở Tài chính đề xuất báo cáo UBND Thành phố để điều chỉnh cho phù hợp.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-noi-giam-doc-so-tai-chinh-duoc-phe-duyet-gia-khoi-diem-dau-gia-quyen-su-dung-dat-71918.html