Kênh thông tin bất động sản

Hà Nội: Siết chặt kiểm tra liên ngành PCCC tại các công trình cao tầng


Hình minh họa

Theo đó, công tác kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở và công trình nhà cao tầng.

Yêu cầu tập trung đi sâu đánh giá giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, lối thoát nạn, tình trạng hoạt động của hệ thống, phương tiện PCCC và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan đã được trang bị, lắp đặt tại công trình; yêu cầu trang bị hệ thống, phương tiện PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan so với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hiện hành. Kiểm tra việc tổ chức khắc phục các nội dung tồn tại về PCCC do cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đã kiến nghị. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng.

Thông qua công tác kiểm tra, để có cơ sở đánh giá việc chấp hành các quy định về pháp luật PCCC trong công tác đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng công trình nhà cao tầng trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, giải quyết triệt để những vi phạm về PCCC, phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC.

Thông qua việc kiểm tra, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

Bên cạnh đó, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện quy định về đảm bảo an toàn PCCC đối với công trình nhà cao tầng đã được cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố kiến nghị thực hiện. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về PCCC giữa Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố và sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã nhằm triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về đảm bảo an toàn PCCC.

Ngoài ra, nâng cao năng lực công tác PCCC tại chỗ, đặc biệt là năng lực của ban quản lý, ban quản trị tòa nhà và cơ chế phối kết hợp giữa ban quản lý, ban quản trị tòa nhà với cư dân sống trong tòa nhà khi có cháy xảy ra.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-noi-siet-chat-kiem-tra-lien-nganh-pccc-tai-cac-cong-trinh-cao-tang-72616.html