Kênh thông tin bất động sản

Hà Nội thu hút 11 dự án FDI hơn 5,9 tỷ USD


Trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2018-Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra mới đây, TP.Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 397 nghìn tỷ đồng (tương đương với hơn 17 tỷ USD).

Trong đó, có 11 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là trên 130 nghìn tỷ đồng (tương đương trên 5 tỷ USD), 60 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư là trên 267 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Hà Nội giới thiệu 553 dự án giới thiệu đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp gồm 161 dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật; 36 dự án phát triển hạ tầng xã hội; 91 dự án phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch; 75 dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 90 dự án kinh doanh bất động sản.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, với tổng số vốn FDI thu hút là 5,915 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội đã tạm vượt lên đứng đầu cả nước về thu thú FDI.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-noi-thu-hut-11-du-an-fdi-hon-59-ty-usd-73930.html